Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi

By on 19 Şubat 2014

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen “Olimpik Yüzme Günleri ve Kardeş İller Projesi” kapsamında yapılacak olan bölgesel yarışmaların ve Türkiye Finali müsabaka programı aşağıdaki gibidir.

Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana

Müsabaka tarihi : Eylül 2014

Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce saat 12:00’da Müsabakanın yapılacağı havuzda

Katılım Yaşı : 9-10 Yaş Bayan–Erkek, 11-12 Yaş Bayan–Erkek

Son Liste Bildirimi : Müsabakadan 10 gün önce

Bölgesel Elemelerin Başlama Tarihi : 01 Ocak 2014

İl Elemelerinin Başlama Tarihi : 01 Kasım 2013

Kardeş iller Projesi Müsabaka Formatı

 1. İller kendi il elemelerini, 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren kendilerine uygun gördükleri tarihte yapacaklardır.

 2. İl ve Bölge Müsabakaları 1 gün lük program dahilinde yapılacaktır. Konaklamalı 2 gün yarış programı yapmak isteyen bölge ve iller, oluşacak konaklama giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

 3. Bu elemeler sonucunda her il kendi ilinin en iyi 9-10 yaş için 6 Bayan-6 Erkek, 11-12 yaş için 6 Bayan – 6 Erkek 13-14 yaş için 6 Bayan-6 Erkek sporcudan oluşan il karmalarını belirleyecektir.

 4. İl karmaları illerin kendi düzenleyecekleri müsabakalar neticesinde yıl içerisinde güncellenebilecektir.

 5. Oluşan il karmaları kendilerine bildirilen bölge içinde, 30 Haziran 2014 tarihinin sonuna kadar her ay 1 tane olmak üzere komşu illerde müsabakaya iştirak edeceklerdir.

 6. Havuzu olmayan illerde, kendilerine bildirilen bölge içinde müsabakalara iştirak edebileceklerdir.

 7. Müsabakalar havuzu olan illerde yapılacaktır.

 8. Organize edilecek müsabakaların mümkün olduğunca her ay farklı bir ilde yapılması, müsabaka formatı gereğidir. İstisnalar değerlendirilecektir.

 9. İl karmalarının iaşe, yolluk ve oluşabilecek konaklama giderleri bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.

 10. Her ay 1 müsabaka hedef ile 30 Haziran 2014 tarihine kadar en az 5 müsabakaya katılım beklenmektedir. İstisnalar değerlendirilecektir.

 11. Yapılan müsabakalar splash yarışma programı ile düzenlenecek ve yapılacaktır. Başka bir sonuç kabul edilmeyecektir.

 12. Her bölge sorumlusu yapılan her müsabaka sonrası, müsabaka sonuçlarını bayoz59@hotmail.com ve hakaneskioglu@hotmail.com adresine göndermek zorundadır.

 13. Yüzme Federasyonuna gelen müsabaka sonuçları Excel dosyasında her yaş kategorize ait bir havuzda toplanıp her branşa göre harmanlanacaktır. Her bölgeye ait güncel sıralamalar internet sitesinden de görülebilecektir. (www.tyf.gov.tr)

 1. Yaş Kategorileri ve Yüzülecek branşlar

9-10 Yaş Bayan ve 9-10 Yaş Erkek

50m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

50m Sırtüstü ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

50m Kurbağ ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

50m Kelebek ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

100m Karışık ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

200m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

4x50m Karışık Bayrak ( Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

4x50m Serbest Bayrak ( Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

11-12 Yaş Bayan ve 11-12 Yaş Erkek

50m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

50m Sırtüstü ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

50m Kurbağ ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

50m Kelebek ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

200m Karışık ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

200m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

4x50m Karışık Bayrak ( Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

4x50m Serbest Bayrak ( Bölge Müsabakaları ve Finallerde yüzülecektir )

13-14 Yaş Bayan ve 13-14 Yaş Erkek

100m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )

100m Sırtüstü ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )

100m Kurbağ ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )

100m Kelebek ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )

200m Karışık ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )

400m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )

4x50m Karışık Bayrak ( Bölge Müsabakaları )

4x50m Serbest Bayrak ( Bölge Müsabakaları )

 1. Değerlendirmeler her yaş grubu kategorisi kendi içinde 9-10 Yaş Bayan beraber, 9-10 Yaş Erkek beraber, 11-12 Yaş Bayan beraber ve 11-12 Yaş Erkek beraber yapılacaktır.

 2. 13-14 Yaş Bayan ve Erkek kategorisi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonunun yarışma takviminde yer alan Türkiye Kış ve Yaz Şampiyonası müsabakalarına katıldığından Kardeş İller Projesi Türkiye Finallerinde yer almayacaklardır.

 3. 1 sporcu müsabaka müddetince bayrak yarışları hariç en fazla 3 müsabakaya girebilecektir.

 4. Müsabakalar kötü seriden iyi seriye düzenlenerek yapılacaktır.

 5. Birden fazla dereceye sahip sporcular sıralanırken, ilgili sporcunun en iyi 1 (bir) derecesi değerlendirmeye alınacaktır.

 6. Yapılan bölge elemeleri sonucunda her bölgenin, yüzülen branşlarda her bir yüzülen branş için en iyi dereceye sahip Bayan ve Erkek sporcusular, Türkiye Finallerine davet edilecektir. Davet edilen sporculardan 1 sporcunun 1 den fazla 1.liği yada 2.liği var ise bir sonraki sporcu değerlendirmeye alınarak her bir gruptan en fazla 6 Bayan ve 6 Erkek sporcu finallere davet edilecektir.  

 1. İl karmalarının yarıştığı bölge müsabakaları sonucunda Türkiye finallerine seçilecek sporcular şu şekilde belirlenecektir:

İlk öncelik yüzülen her yaş kategorisinde 6 branşda 1. Olan sporcularındır. Eğer bir sporcu 1 den fazla 1.lik elde etmiş ve bunun sonucunda en iyi farklı 6 kişi limitine ulaşılmadığı takdirde, 2.olan sporcuların arasından takım tamamlanacaktır. Takım belirlenirken aynı sayıda 2.lik alan sporcular var ise sporcuların diğer branşlarda aldığı sıralamalar değerlendirmeye alınacaktır. En düşük (Örn: 2. 3. 4.lük =9puan 2. 3. 3.lük = 8puan En iyi 8 puanı alan kadroya girer. ) sıralama toplamına sahip sporcu takıma takviye edildikten sonra her yaş grubu kategorisinin 6 kişilik bölge en iyileri belirlenecektir.

İller kendi illerinde yaptıkları müsabakalar sonucu her yaş grubu kategorisine ait en iyi 6 sporcuyu bulmak için aynı yolu izleyebilir.

İller kendi takımlarını oluştururken her yaş grubu kategorisine ait en iyi 6 lar belirlendikten sonra olası bir hastalık veya sakatlık durumunda bölge elemelerine katılamayacak sporcular için her yaş grubu kategorisi için 2 şer yedek sporcu belirleyebilirler. Bu yedek sporcular ancak ilgili olduğu yaş grubu kategorisine ait herhangi bir sporcu müsabakaya katılamadığı takdirde bölge eleme müsabakalarına katılabilecektir. Aksi halde bölge elemelerine katılmayacaktır.

 1. Bölgelerin il karmaları müsabakaları sonuçlandıktan sonra, gönderilen sonuçların derlenmesi her bölgenin kendi içinde harmanlanması ve bölgelerin her yaş kategorisine ait en iyi 6 ların belirlenmesi Türkiye Yüzme Federasyonu merkez Hakem Komitesi tarafından yapılacaktır. Bölge iller karması sonuçları il müsabakaları devam ederken sonuçlar Türkiye Yüzme Federasyonu internet sitesinden de takip edilecektir.

 2. İller hem kendi ilinde hem de kendi bölgelerinin il karmaları müsabakalarında aşağıda belirtilen Bölgesel İl Karmaları Müsabaka Programını kullanabilirler. Arzu eden iller ve bölgeler kendi aralarında mutabakata vardıkları takdirde Bölgesel İl Karmaları yarış programında yarış sıra değişikliği yapabilirler. Fakat Bölgeler İller Karması Türkiye Finallerinde aşağıda belirtilen Bölgeler İller Karması Müsabaka Programı uygulanacaktır.

 3. İl ler kendi bölgelerinde ki müsabakalara belirtilen sayı limitinde sporcu sayısı ile katılabilirler. Bu sayı limiti en fazla 36 kişidir. Arzu ettikleri takdirde bütçeleri dahilinde sporcu azlığında daha az sayıda sporcu ile de kendi bölgelerinde ki müsabakalara katılabilirler. İller toplam sayı limiti aşılmadığı takdirde, eksik olan yaş grubu kategorisine ait sayı limitini, farklı bir yaş kategorisi için kullanabilir o yaş kategorisinde belirtilenden fazla sporcu ile bölge müsabakalarına katılabilirler. 

 1. Türkiye Kardeş İller Projesi Bölge Finallerine her bölgeden en iyi

9-10 Yaş Bayan 6 Sporcu – 9-10 Yaş Erkek 6 Sporcu

11-12 Yaş Bayan 6 Sporcu – 11-12 Yaş Erkek 6 Sporcu

Toplam 24 Sporcu davet edilecektir. Davet edilen sporcular 21. Madde de belirtildiği gibi yapılacaktır.

9-10 Yaş Bayan ve 9-10 Yaş Erkek

50m Serbest 1 Bayan – 1 Erkek

50m Sırtüstü 1 Bayan – 1 Erkek

50m Kurbağ 1 Bayan – 1 Erkek

50m Kelebek 1 Bayan – 1 Erkek

100m Karışık 1 Bayan – 1 Erkek

200m Serbest 1 Bayan – 1 Erkek

4x50m Karışık Bayrak ( Finallerde, ilgili bölgeden katılan sporcular arasından oluşturulacaktır)

4x50mSerbest Bayrak (Finallerde, ilgili bölgeden katılan sporcular arasından oluşturulacaktır)

11-12 Yaş Bayan ve 11-12 Yaş Erkek

50m Serbest 1 Bayan – 1 Erkek

50m Sırtüstü 1 Bayan – 1 Erkek

50m Kurbağ 1 Bayan – 1 Erkek

50m Kelebek 1 Bayan – 1 Erkek

200m Karışık 1 Bayan – 1 Erkek

200m Serbest 1 Bayan – 1 Erkek

4x50m Karışık Bayrak ( Finallerde, ilgili bölgeden katılan sporcular arasından oluşturulacaktır)

4x50mSerbest Bayrak (Finallerde, ilgili bölgeden katılan sporcular arasından oluşturulacaktır)

13-14 Yaş Bayan ve Erkek kategorisi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonunun yarışma takviminde yer alan Türkiye Kış ve Yaz Şampiyonası müsabakalarına katıldığından Kardeş İller Projesi Türkiye Finallerinde yer almayacaklardır.

19. Oluşturulan bölgeler , bölgelerde yarışacak iller ve illerin yarışma tarihleri aşağıda ki gibidir:

Batı Karadeniz Grubu Doğu Karadeniz Grubu

Tesisi olan ve Müsabaka düzenleyecek iller Trabzon 01.02.2014

Kocaeli 09.02.2014 Erzincan 14.06.2014

Sakarya Samsun 17.05.2014

Düzce 05.03.2014 Gümüşhane

Bolu 15.04.2014 Giresun 15.03.2014

Tesisi olmayan ve müsabakaya katılacak iller Tokat

Zonguldak Ordu 12.04.2014

Bartın Erzurum 05.07.2014

Karabük Sinop 16.08.2014

Bursa Merkez Grubu Adana Merkez Grubu

Bursa 16.02.2014 Adana

Eskişehir 15.03.2014 Kahramanmaraş 15.02.2014

Kütahya 15.04.2014 Mersin 15.03.2014

Balıkesir 15.04.2014 Gaziantep 19.04.2014

İstanbul Merkez GrubuOsmaniye 15.05.2014

İstanbul Hatay 15.07.2014

Malatya 15.06.2014

Ankara Merkez Grubu Kayseri Merkez Grubu

Ankara Kayseri

Çorum Aksaray 08.02.2014

Kırıkkale Niğde 08.03.2014

Konya Kırşehir 12.04.2014

Çankırı Sivas 10.05.2014

Karaman Nevşehir 07.06.2014

Ege veDoğu ve

Akdeniz Bölgesi Grubu Güneydoğu Anadolu Grubu

Tesisi olan ve Müsabaka düzenleyecek iller Adıyaman 08.03 ve 07.06.2014

Denizli Şanlıurfa

İzmir Tunceli

Muğla 19.04.2014 Elazığ 15.04.2014

Antalya Kilis

Isparta Siirt 12.04.2014

Tesisi olmayan ve müsabakaya katılacak iller Batman

Afyon Şırnak

Aydın Mardin

Burdur Bingöl

Manisa Diyarbakır

Uşak Bitlis

Trakya Grubu Van 17.05.2014

Tekirdağ Ağrı

Edirne Hakkari

Kırklareli Iğdır

Çanakkale Muş

Müsabaka Programı

Bölgesel İl Karmaları Müsabaka Programı

 1. Gün Sabah 10:30

50m Serbest 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

100m Serbest 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

50m Kurbağ 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

100m Kurbağ 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

50m Sırtüstü 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

100m Sırtüstü 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

50m Kelebek 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

100m Kelebek 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

 1. Gün Akşam 16:00

100m Karışık 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek,

200m Karışık 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek, 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

200m Serbest 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

400m Serbest 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

4x50m Karışık Bayrak İl Karması 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek, 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

4x50m Serbest Bayrak İl Karması 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek, 13-14 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek

Bölgeler İller Karması Türkiye Finali Müsabaka Programı

 1. Gün Sabah 10:00

50m Serbest 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

50m Kurbağ 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

 1. Gün Akşam 16:00

50m Sırtüstü 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

50m Kelebek 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

 1. Gün Sabah 10:00

200m Karışık 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

4x50m Serbest Bayrak Bölge Karması 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

 1. Gün Akşam 15:00

200m Serbest 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

4x50m Karışık Bayrak Bölge Karması 9-10 Yaş Bayan, 9-10 Yaş Erkek, 11-12 Yaş Bayan, 11-12 Yaş Erkek

GRUPLAR YARIŞ TARİHLERİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANAD0LU GRUBU

15 Şubat 2014 Elazığ

8 Mart 2014 Adıyaman

12 Nisan 2014 Siirt

17 Mayıs 2014 Van

7 Haziran 2014 Adıyaman

One Comment

 1. Pingback: OPEN WATER YÜZME ŞAMPİYONASI

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir