Liderlik ve Ötesi

By on 18 Ocak 2013

Prof. Dr. Turgay BİÇER’den Liderlik ile ilgili yazıda şöyle diyor;

Liderlik ve Ötesi

Kendini Yöneten dünyayı yönetir, Sokrat

Liderlik, insanoğlunun var olduğu günden beri gizemini koruyan, her kuşakta farklı içeriklerdealgılanan, liderlere gereksinim duyulmasa bile, bir şekilde varlığı yadsınamayan vekendini farklı biçimlerdeyeniden var eden bir olgudur. İki kişinin bulunduğu bir ortamda biri diğerden yetenek, beceri, kişilikve davranışaçısından farklılıkgösterebilir. Bu durumlarda kişinin liderlik içgüdüleri olmasa bile, diğeri karşısındaki bireyin etkisiyle onun büyüsü veya etkisi altına girer ve bir şekildekarşısındaki kişilikten etkilenir. Etkilenmek doğaldır. Etki evrensel bir olgudur ve etki bir şekilde farklı biçimlerde var olabilir. Dolayısıyla liderlere ihtiyaç duyulmasa bile liderlikher zaman bir şekildevar olacak vebir şekilde insanları etkilemeye, yol göstermeye, faklı davranmaya ve daha zengin ve özgün seçeneklere gitmesine katkı sağlayacaktır.

 

Liderlik soyut bir kavramdır vedeğişik içeriklerde olaylara vekoşullara göre farklı içerikler gösterir. Bir Anlamda dünyadaki kişi sayısı kadar liderlik tanımı yapılabilir. Liderlik bana göre “bulunduğu yerdekoşullara rağmen fark yaratan insandır” Liderlik sıradanlık, koşullara teslimiyet, pes etmek, sinmek, işi oluruna bırakmak, inanmadığı şeylere inanmışgörünmek, sinsi davranmak, sahte, içi boş nutuklar atmakve kandırmacılık değil, koşullar ne olursa olsun girişimci, yenilikçi, dengeleyici, uzlaşıcı; gerektiğinde uzlaşmaz, inatçı, öngörü sahibi olan, kendini akılıyla, başkalarını kalbiyle önderlikeden kedine özgü, özgün bir kişilik vekimliktir. Bu özelliklerin yanında lider veya önder, bir işi başlatan, başkalarını inandıran, ikna eden, paylaşan vepaylaştıran, cazibe ve vizyon yaratan, insanı özgürleştirmeye ve kendi olmaya, verimli olmaya ikna eden farklı bir karakterdir.

Lider, yukarıda sayılan yetileri dışında hem eril hem dedişil özellikleri kendinde barındıran bir farklı şahsiyettir. Hem erkeğin mağrur, güçlü, yol gösterici, zeki, aklının estiği doğrultuda iş yapan, bağımsızkarakterli özelliklerinin yanı sıra; kadının, paylaşan, başkasını yücelten, verici, anlayışlı, duygulu, fedakar, gerektiğinde yerini başkasına bırakan, özgürleştiren, serbestbırakan özelliklerini kapsamaktadır. Liderlik bazı zamanlar zor şartların sonunda ortaya çıksa da; bazen da zaman göre değişkenlik göstermeyen, yeni, özgün vefarklıyı aramaya yönelmiş kişilerin yolculuğudur. Liderlik özgün düşünmeyi, özgün, yaratıcı olmayı, farklı görmeyi, bakmayı, düşünmeyi, hissetmeyi, yorumlamayı ve davranmayı gerektirir.

Liderlik yalan söylemeyi, insanları kandırmayı, sindirmeyi, korkutmayı kullanmayı içermez. Bunu yapan lider değil zorbalardır. Zorbalar sahte liderlik elbiseleri giyen, güç kullanan ve kendi amaçları doğrultusunda her şeyi ve herkesi kullanabilen, sevgisiz, ruhsuzve bencil bireyler ve hatta kurumlardır. Liderlik bir ayrıcalık, tutum, tavır ve alışkanlıklar bütünüdür. İnsan ister bu özelliklerini doğuştan getirsin veya sonradan öğrensin fark etmez; bir amaç ve dava uğrunda somut hedeflereulaşma gayretidir. Liderlerin ve liderliğin amacı kendilerini, toplumlarını örgütlerini, işletmelerini daha iyiye, güzeleve refaha götürmek içindir.

Liderler ve liderlik bir amaçdeğil, insanın hayatı, yaşamayı güzelleştirmesi ve mutlulukları artırması konusunda araçtır. Eğer araçlar amaçlardan, insandan önemli hale geliyorsa ve insanın önündebir engel olarak yer alıyorsa liderlik amacını aşmış veinsanı kısırlaştırmaya başlamış demektir. Bu durumda yapılacak iş, liderliği kendi özgün platformuna veinsana hizmetine geri çekmek veya böyle liderliğe son vermektir. İnsana, insanlığa, hizmet etmeyen, daha iyiyi, güzeli, yeniyi, özgünü ve estetiği üretmeyen lider değildir, bu bir insan da olsa kurumda olsa…

Liderlik bir yolculuktur belki de varılamayacak olan…

Prof. Dr. Turgay Biçer

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir