Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

YUZME.COM.TR Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.

Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup YUZME.COM.TR, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, YUZME.COM.TR Web Sitesi ziyaretçileri genel istek, talep, şikayet ve iş başvurularını işletmemiz yetkililerine iletmek için belirtilen e-posta adreslerine göndermektedir.


Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak YUZME.COM.TR, sorumlu bir tutum sergileyecektir. YUZME.COM.TR ‘nin web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

(i) YUZME.COM.TR’nin veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
(ii) yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
(iii) web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir.

Ancak YUZME.COM.TR açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.

YUZME.COM.TR’nin kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.
Bu beyan sadece YUZME.COM.TR tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

BAĞLANTI

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde YUZME.COM.TR tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde YUZME.COM.TR ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda YUZME.COM.TR, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde YUZME.COM.TR’nin sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

YUZME.COM.TR, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. YUZME.COM.TR, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, YUZME.COM.TR Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve WWW.YUZME.COM.TR adresinde bulunan formu doldurularak, YUZME.COM.TR’ye iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.